LOGOWANIE
POLITYKA PRYWATNOŚCI serwisu s24.porcelainzone.com
WPROWADZENIE

Właścicielem serwisu s24.porcelainzone.com jest   Grzybowski Daniel   Częstochowa, Polska

Naszym głównym celem jest dbanie o interesy naszych Użytkowników, jak również zachowanie prywatności i poufności danych osobowych nam przekazanych, a nie przeznaczonych dla ogółu odwiedzających strony serwisu.
Zasady ochrony prywatności określają procedury gromadzenia, przetwarzania, edycji i usuwania danych osobowych w bazie danych serwisu s24.porcelainzone.com.

Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu, dlatego akceptując Regulamin w procesie rejestracji Użytkownik zgadza się również na poniższe zasady oraz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 23 Ustawy o ochronie danych osobowych. Przedstawione poniżej zasady obowiązują wszystkich użytkowników serwisu s24.porcelainzone.com.

Zgodnie z art. 32 Ustawy o ochronie danych osobowych każdy użytkownik ma prawo wglądu, edycji oraz usunięcia swoich danych osobowych z serwisu (z wyjątkiem przypadków określonych w Regulaminie).
Użytkownik powinien być świadomy, że dane osobowe podane przez niego w treści Wizytówki lub innej usługi udostępniającej treści publicznie (np.: forum) będą podane do publicznej wiadomości.


W przypadku braku akceptacji poniższych zasad, prosimy o niekorzystanie z serwisu !

ZBIERANE INFORMACJE

Z większości funkcjonalności dostępnych w naszym serwisie każdy Użytkownik może korzystać bez podawania nam jakichkolwiek danych osobowych ! Jako "Gość serwisu" możliwe jest m.in.: przeglądanie Bazy sygnatur, korzystanie z wyszukiwarki sygnatur, przeglądanie treści opublikowanych przez Zarejestrowanych Użytkowników artykułów i wizytówek w naszym branżowym "Wizytowniku" (dział: SŁOŃ W SKŁADZIE PORCELANY), jak również przeglądanie treści i wystawianie własnych komentarzy, ocena serwisu, czy przeglądanie treści w dziale "Aktualności".

Możemy wówczas zbierać tylko te informacje, które dostępne są w logach systemowych serwerów. Są to np.: adres IP, z którego się łączysz, rodzaj systemu operacyjnego czy wersja przeglądarki internetowej. Dane te możemy gromadzić i przetwarzać, aby móc jak najlepiej dopasować nasz serwis do potrzeb Użytkowników i aby korzystanie z niego było jak najbardziej intuicyjne i komfortowe.

Aktywny udział w "życiu" serwisu s24.porcelainzone.com wymaga jednak dokonania przez Użytkownika Rejestracji oraz podania przynajmniej obowiązkowych danych osobowych, którymi są:
- adres poczty elektronicznej,
- płeć,
- rok urodzenia,
- miejscowość zamieszkania,
- wielkość miejscowości zamieszkania,
- województwo zamieszkania,
- wykształcenie.
Dane, których podanie jest obowiązkowe są w formularzach serwisu odpowiednio oznaczone. Informacje te są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

Użytkownik, który chce dodać swoją Wizytówkę w dziale "SŁOŃ W SKŁADZIE PORCELANY" zobowiązany jest do podania pełnych danych osobowych i teleadresowych w swoim profilu Użytkownika oraz do podania danych osobowych i wybranych danych teleadresowych związanych z obszarami swojej aktywności w formularzu tworzenia Wizytówki. Dane te mogą się różnić między sobą, ponieważ np.: inny może być adres zamieszkania Użytkownika od adresu, pod którym jest aktywny zawodowo, itd. Do publicznej wiadomości podane zostaną tylko dane opublikowane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza tworzenia Wizytówki !
Ponieważ publikacja Wizytówek służyć ma promocji osób, firm i instytucji podanie tych danych do publicznej wiadomości leży w interesie Użytkowników i zgodne jest z celem publikacji Wizytówek.

W przypadku korzystania z innych funkcjonalności serwisu, może być konieczne podanie lub uzupełnienie profilu Użytkownika o pełne dane osobowe i teleadresowe, szczególnie gdy Użytkownik chce skorzystać z płatnych usług w serwisie. Nie jest to jednak jednoznaczne z udostępnieniem tych danych do publicznej wiadomości.

WYKORZYSTANIE INFORMACJI

Dane osobowe Użytkowników wykorzystujemy przede wszystkim do prawidłowego funkcjonowania serwisu s24.porcelainzone.com, jak również zapewnienia bezpieczeństwa zawierania umów pomiędzy Użytkownikami a serwisem s24.porcelainzone.com lub pomiędzy Użytkownikami serwisu.
Zbierane informacje potrzebne nam są m.in. do kontaktowania się administratora serwisu z Użytkownikami, egzekwowania postanowień Regulaminu, czy rozstrzygania ewentualnych sporów.
Pozwalają nam one także na lepsze dostosowanie funkcjonalności serwisu do potrzeb i oczekiwań Użytkowników, aby korzystanie z niego było jak najbardziej intuicyjne, komfortowe i bezpieczne.

HASŁO

Każdy Użytkownik zobowiązany do tego aby chronić dostęp do swojego hasła i nie powinien w żadnym wypadku udostępniać go osobom trzecim. Za wszelkie działania użytkownika lub osób trzecich na rzecz jego Konta odpowiada on sam.
W przypadku podejrzenia o kradzież hasła należy niezwłocznie je zmienić korzystając z formularza zmiany hasła w zakładce MOJE KONTO / mój profil
Serwis s24.porcelainzone.com nie odpowiada za szkody wyrządzone Użytkownikowi lub innym Użytkownikom serwisu przy użyciu jego hasła dostępowego do Konta.

DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

Serwis s24.porcelainzone.com zapewnia swoim Użytkownikom dostęp, wgląd, możliwość aktualizacji i zmiany, jak również usunięcia swoich danych osobowych z serwisu poprzez odpowiednie opcje w zakładce MOJE KONTO / mój profil. Nie przewiduje się udostępniania wyżej opisanych możliwości w inny sposób.
Obowiązkiem każdego Użytkownika jest, aby jego dane zawsze były aktualne.
W przypadku usunięcie przez Użytkownika swojego Konta z serwisu, faktycznie usunięte zostaną te dane, które nie zakłócą integralności serwisu. W niektórych przypadkach, administracja serwisu może odmówić usunięcia danych Użytkownika, np.: podejrzenie popełnienia przestępstwa, toczące się spory itp.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Dane użytkowników przechowywane i przetwarzane są z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa. Dane te są chronione przed ingerencją, utratą lub kradzieżą procedurami spełniającymi wymagania prawa polskiego, a dostęp do nich mają tylko uprawnione osoby.

Procesy rejestracji i logowania realizowane są na stronach zabezpieczonych protokołem SSL.

ZMIANY

Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności serwisu s24.porcelainzone.com w dowolnej chwili. Wszystkie zmiany będą obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w dziale Aktualności serwisu s24.porcelainzone.com.
Brak akceptacji dla nowej Polityki Prywatności serwisu s24.porcelainzone.com oznacza rezygnację z używania serwisu.

PRZECZYTAJ TAKŻE