LOGOWANIE
WSPÓŁPRACA PATRONACKA / SPONSORING

Drodzy miłośnicy "białego złota",

czy dbałość o zachowanie w pamięci i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego jest naszą powinnością i miarą poziomu rozwoju cywilizacyjnego?
Większość z nas odpowie na to pytanie bez chwili wahania - TAK!
Czy kultura i biznes - to zestawienie znaczeń opozycyjnych, czy partnerskich relacji i wzajemnych korzyści?
To pytanie jednak wciąż wywołuje u wielu z nas konieczność zastanowienia.
 
Związek pomiędzy szeroko rozumianą kulturą i sztuką a biznesem i kapitałem istnieje od setek lat, i to jemu właśnie zawdzięczamy możliwość podziwiania dzieł literatury, muzyki, malarstwa, rzeźby czy też sztuki ceramicznej. Czy bez opieki i mecenatu koronowanych głów, papieży lub ludzi majętnych powstałyby dzieła Michała Anioła czy Leonarda da Vinci? Mecenat to najstarsze źródło finansowania kultury i sztuki.
W wielu krajach świata znajduje to swoje odzwierciedlenie w działaniach osób, firm i instytucji wspierających kulturę. Obecnie częściej poprzez sponsoring niż mecenat. Czas, aby również i w naszym kraju rozwijać świadomość wzajemnych zależności i korzyści związku biznesu z kulturą.
 
Sponsoring to związek partnerski - uczestnictwo w realizacji przedsięwzięcia kulturalnego połączone z promocją wizerunku marki, usług lub produktu firmy. Jest przy tym formą promocji, która pozwala na uzyskanie dodatkowych korzyści, niemożliwych do osiągnięcia poprzez tradycyjną reklamę. Powoduje bowiem przeniesienie pozytywnych skojarzeń ze sponsorowanego projektu na sponsora. Jest to jedna z najlepszych metod poprawy i wzmocnienia wizerunku przedsiębiorstwa. Umożliwia budowanie trwałego i silnego wizerunku firmy, odpornego na krótkotrwałe niepowodzenia czy zmiany koniunktury. To także wyjątkowo wysoki odsetek osób, które identyfikują sponsora danego projektu kulturalnego (70-80%). Odbiorcy postrzegają sponsorów kultury jako firmy elitarne, wyjątkowe, opiekuńcze i tradycyjne, co dodatkowo wzmacnia efekt pozytywnych skojarzeń z marką sponsora.
 
Podejmując się pracy nad stworzeniem bazy sygnatur na porcelanie, wyznaczyliśmy sobie ambitny cel "zbudowania" najpełniejszej i najlepiej opracowanej graficznie i merytorycznie kolekcji znaków wytwórni porcelany, dostępnej w całych zasobach światowego Internetu.
Mamy pełną świadomość, ile czasu, uwagi i ciężkiej pracy wymaga realizacja tego wyzwania.
O jego poziomie trudności najlepiej świadczy fakt, iż wielu autorów stron www z różnych części świata podejmowało próby (mało udane) skonstruowania serwisów poświęconych tej tematyce, jednak albo ograniczali się do zakresu zawężonego do jednego kraju albo porzucali rozpoczętą pracę uznając, że temat przerasta ich możliwości...
 
Trudności do pokonania jest wiele. Od zdobywania materiałów źródłowych o powstaniu i działalności manufaktur czy używanych przez nie znaków, poprzez weryfikację ich właściwego datowania, a na obróbce graficznej pozyskanych wizerunków sygnatur i oprogramowaniu serwisu skończywszy.
Pomimo tego, wciąż będziemy rozwijać nasz serwis z myślą, że przyczyniamy się do zachowania pamięci o ludziach ( którzy niejednokrotnie poświęcili całe życie tworzeniu dzieł sztuki zaklętych w masie porcelanowej ), manufakturach, fabrykach i dekoratorniach.
 
Aby te plany zrealizować, pragniemy podjąć partnerską współpracę, budując symbiozę kultury i biznesu...
 
Szczegóły współpracy bedziemy omawiać z każdym mecanesem, sponsorem, patronem i reklamodawcą indywidualnie, dostosowując plan działań promocyjnych i reklamowych do Państwa oczekiwań, a mamy wiele ciekawych propozycji do zaoferowania.