LOGOWANIE
WYBIERZ KRAJ
Sygnatury :
12072
Komentarze :
481
Użytkownicy :
19376

Wystaw swój komentarz
i przyznaj nam gwiazdki...

Aktualna ocena

4.94 / 5,00

gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka

głosuj

SYGNATURY
Francja   -  Limousin
 •  Limoges ( G )
 •  Gerard, Dufraisseix & Morel (1882 - ca. 1890)
 •  -     Gerard & Dufraisseix (ca. 1890 - 1900)
 •  -     Gerard, Dufraisseix & Abbot / Porcelaines GDA (1900 - ca. 1970)
 •  -     Porcelaines GDA - Royal Limoges (ca. 1970 - )
 • Notatka historyczna
 • W 1881 roku Charles Field Haviland przeszedł na emeryturę, a jego firmę - Charles Field Haviland & Co. przejęli nowi właściciele: Emile Gerard, Jean-Baptiste Dufraisseix i Morel, który wycofał się ze spółki ok. 1890 roku. E. Gerard został dyrektorem firmy, J.B. Dufraisseix - dekoratorem, a Morel rozwijał technikę kolorów. Wspólnie przyczynili się do poprawy efektywności i rozwoju przedsiębiorstwa. Po odejściu Morela firma kontynuowała działalność jako: Gerard & Dufraisseix do roku 1900.
  Wówczas dołączył do niej jako wspólnik Edgar Abbot, który wcześniej zaangażowany był w import porcelany z C.F. Havilandem. Firma znana była wtedy jako: Porcelaines GDA.

  W 1929 roku GDA kupiło upadającą firmę Haviland & Co. oraz prawa do używania znaku dekoracji i niektórych modeli, które odsprzedali w rou 1941 do firmy Robert Haviland & C. Parlon.

  Około 1970 roku do nazwy przedsiębiorstwa dodano Royal Limoges. W 1981 roku stara fabryka została zniszczona przez pożar, a w 1987 uznana za obiekt historyczny. Kolejny pożar zniszczył fabrykę w 2001 roku, co spowodowało wyprzedaż akcji i reorganizację. Firma działa do dziś przy rue Donzelot 28 i posiada nowoczesną fabrykę w Dorat koło Limoges.

 •  Sygnatury


 • - okres: 1882 - 1890
  - kolor: zielony / podszkliwna
  - sygnatura białej porcelany


  - okres: 1882 - 1900
  - kolor: szary / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: 1882 - 1941
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: 1891 - 1900
  - kolor: zielony / podszkliwna
  - sygnatura białej porcelany


  - okres: wczesne lata 1900 - ne
  - kolor: zielony / podszkliwna
  - sygnatura białej porcelany


  - okres: ? - ca. 1900 - ?
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: ca. 1900 - 1941
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji
  - dodatkowo sygnatura dystrybutora


  - okres: 1900 - 1953
  - kolor: zielony / podszkliwna
  - sygnatura białej porcelany


  - okres: pom. 1900 - 1953
  - kolor: zielony / podszkliwna
  - sygnatura białej porcelany
  - dotychczas nie publikowana


  - okres: pom. 1900 - 1953
  - kolor: zielony / podszkliwna
  - sygnatura białej porcelany
  - dodatkowo sygnatura dystrybutora


  - okres: od 1941
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: od ca. 1941 - 1976
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: od ca. 1941 - 1976
  - kolor: dwubarwna / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: od ca. 1941 - 1976
  - kolor: dwubarwna / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji
  - dodatkowo nazwa dystrybutora


  - okres: od ca. 1970
  - kolor: czarny / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: od 1977
  - kolor: dwubarwna / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: po 1977 - (późny wiek XX)
  - kolor: dwubarwna / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji
 •  Gibus & Cie. (1850. - 1872)
 •  -     Gibus et Redon (1872 - 1881)
 •  -     Martial Redon (ca. 1882 - ca. 1896)
 •  -     La Porcelaine Limousine (1906 - 1938)
 • Notatka historyczna
 • P.J. Gibus i Alpinin Margaine założyli fabrykę porcelany w 1853 roku pod nazwą Gibus et Cie. Martial Redon dołączył do spółki w roku 1861. Produkowano wyroby artystyczne i dekoracyjne.

  A. Margaine wycofał się ze spółki w 1872 roku, a w 1881 r. Gibus odszedł na emeryturę. Wówczas M. Redon został jedynym właścicielem fabryki. Po jego śmierci w 1890 roku, firmę przejął jego syn - Joseph Redon, który prowdził firmę do roku 1896 ( używał sygnatur stosowanych przez ojca ).

  W 1902 roku J. Redon przyłączył się na krótko do spółki Barny & Rigoni.
  W 1906 roku na miejscu starej firmy J. Redon i P. Jouhanneaud utworzyli nową, która funkcjonowała pod nazwą: La Porcelaine Limousine do 1938 roku.

  Czytaj więcej o Barny & Rigoni

 •  Sygnatury


 • - okres: 1853 - 1872
  - podszkliwna


  - okres: 1853 - 1872
  - podszkliwna


  - okres: 1853 - 1872
  - podszkliwna


  - okres: 1853 - 1872
  - Alpinin Margaine


  - okres: 1872 - 1881
  - wycisk / wyryta


  - okres: 1872 - 1881
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: 1872 - 1881
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: po 1872 - 1882
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: 1882 - 1890
  - wycisk
  - sygnatura porcelany


  - okres: 1882 - 1890
  - kolor: zielony / podszkliwna
  - sygnatura porcelany


  - okres: 1882 - 1896
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: 1891 - 1896
  - kolor: zielony / podszkliwna
  - sygnatura porcelany


  - okres: pom. 1891 - 1896
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji
  - dodatkowo nazwa odbiorcy


  - okres: 1891 - 1896
  - kolor: zielony / podszkliwna
  - sygnatura porcelany


  - okres: ca. 1906 - ca. 1938
  - kolor: zielony / podszkliwna
  - sygnatura porcelany


  - okres: ca. 1906 - ca. 1938
  - kolor: zielony / podszkliwna
  - sygnatura porcelany


  - okres: ca. 1906 - ca. 1938
  - kolor: zielony / podszkliwna
  - sygnatura porcelany


  - okres: ca. 1906 - ca. 1938
  - kolor: zielony / podszkliwna
  - sygnatura porcelany


  - okres: ca. 1906 - ca. 1938
  - kolor: zielony / podszkliwna
  - sygnatura porcelany


  - okres: ca. 1906 - ca. 1938
  - kolor: zielony / podszkliwna
  - sygnatura porcelany


  - okres: ca. 1906 - ca. 1938
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: 1906 - ca. 1938
  - kolor: niebieski / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: pom. 1906 - ca. 1938
  - kolor: niebieski / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji
 •  André Giraud (1920. - 1935)
 •  -     Giraud & Brousseau (1935 - 1967)
 •  -     A. Giraud & Cie (1967 - 1979)
 •  -     A. Giraud & Fils (1979 - )
 • Notatka historyczna
 • André Giraud rozpoczął działalność w branży ceramicznej w latach 20. XX wieku. Od 1935 roku jego partnerem był Brousseau, z którym kupił fabrykę porcelany w Sauviat-sur-Vige koło Limoges.
  Po śmierci Brousseau w 1967 roku firma przyjęła nazwę: A. Giraud & Cie, a od roku 1979 nazwa brzmi: A. Giraud & Fils.

 •  Sygnatury


 • - okres: 1920 - te
  - kolor: zielony / podszkliwna
  - sygnatura białej porcelany


  - okres: 1920 - te - ca. 1935
  - kolor: dwubarwna / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: 1920 - te - ca. 1979
  - kolor: zielony / podszkliwna
  - sygnatura białej porcelany


  - okres: pom. 1925 - 1967
  - kolor: dwubarwna / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: od 1935
  - kolor: dwubarwna / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: od 1935
  - kolor: dwubarwna / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: 1935 - 1967
  - kolor: czarny / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: 1935 - 1967
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: pom. 1935 - 1967
  - kolor: dwubarwna / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: 1967 - 1979
  - kolor: dwubarwna / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: ? 1979 - ?
  - kolor: zielony / podszkliwna
  - sygnatura białej porcelany


  - okres: od 1979
  - kolor: dwubarwna / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji
 •  Albert Goumot-Labesse (1948 - 1954)
 •  -     Goumot-Labesse Porcelaine (1954 - 1977)
 •  -     Goumot - Tharaud (1977 - 2000)
 •  -     Dynasty Porcelaine (2000 - 2003)
 • Notatka historyczna
 • Albert Goumot-Labesse był zięciem Camille Tharauda i dyrektorem w jego fabryce. W 1948 roku założył własną pracownię dekoratorską, a w 1954. utworzył firmę Goumot-Labesse Porcelaine, która w 1977 r. zmieniła nazwę na: Goumot - Tharaud.

  R. Haviland & C. Parlon kupili fabrykę Tharauda w 2000 roku i utworzyli przedsiębiorstwo Dynasty Porcelaine, które zlikwidowali w roku 2003.

  UWAGA!
  Niestety, brak jakichkolwiek materiałów źródłowych uniemożliwia dokładne datowanie stosowanych sygnatur. Podane poniżej daty należy traktować jedynie orientacyjnie.

 •  Sygnatury z okresu od ca. 1948 - ?


 • - okres: po 1948 - ?
  - kolor: czarny / naszkliwna


  - okres: po 1948 - ?
  - kolor: złoty / naszkliwna


  - okres: po 1948 - ?
  - relief


  - okres: po 1948 - ?
  - kolor: złoty / naszkliwna


  - okres: po 1948 - ?
  - kolor: czerwony / naszkliwna


  - okres: po 1948 - ?
  - kolor: złoty / naszkliwna


  - okres: po 1948 - ?
  - kolor: brązowy / naszkliwna


  - okres: ca. 1948 - ca. 1954
  - kolor: niebieski / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: ca. 1948 - ca. 1954
  - kolor: niebieski / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji
 •  Sygnatury z okresu ca. 1954 - 1977


 • - okres: ca. 1954 - 1977
  - kolor: czarny / naszkliwna
  - także złoty


  - okres: ca. 1954 - 1977
  - kolor: złoty / naszkliwna


  - okres: ca. 1954 - 1977
  - kolor: złoty / naszkliwna


  - okres: ca. 1954 - 1977
  - kolor: złoty / naszkliwna


  - okres: ca. 1954 - 1977
  - kolor: czarny / naszkliwna


  - okres: ca. 1954 - 1977
  - kolor: złoty / naszkliwna
  - także złoty
 •  Sygnatury z okresu ca. 1977+


 • - okres: od 1977
  - kolor: czarny / naszkliwna


  - okres: od 1977
  - kolor: czarny / naszkliwna
 •  Gout de Ville (ca. 1890. - ca. 1950.)
 • Notatka historyczna
 • Studio dekoratorskie aktywne w latach 1890. do połowy lat 1950. Ponieważ brak jest materiałów źródłowych, dokładne datowanie używanych sygnatur jest niemożliwe. Podane poniżej daty należy traktować jedynie orientacyjnie.

 •  Sygnatury


 • - okres: ca. 1890 - te - ?
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - malowana
  - sygnatura dekoracji


  - okres: ca. 1890 - te - ?
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - malowana
  - sygnatura dekoracji


  - okres: ca. 1900 - ne - ?
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: ca. 1900 - ne - ?
  - kolor: zielony / naszkliwna
  - druk
  - na małych przedmiotach


  - okres: pom. 1900 - ne - ca. 1930
  - kolor: niebieski / naszkliwna
  - druk
  - sygnatura dekoracji


  - okres: pom. 1900 - ne - ca. 1930
  - kolor: niebieski / naszkliwna
  - druk
  - sygnatura dekoracji


  - okres: pom. 1900 - ne - ca. 1930
  - kolor: złoty / naszkliwna
  - druk
  - sygnatura dekoracji


  - okres: pom. 1900 - ne - ca. 1930
  - kolor: złoty / naszkliwna
  - druk
  - sygnatura dekoracji


  - okres: ca. 1930 - 1950-te
  - kolor: dwubarwna / naszkliwna
  - druk
  - sygnatura dekoracji
  - tło maskujące znak producenta


  - okres: ca. 1930 - 1950-te
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - druk
  - sygnatura dekoracji


  - okres: ca. 1930 - 1950-te
  - kolor: złoty / naszkliwna
  - druk
  - sygnatura dekoracji


  - okres: ca. 1930 - 1950-te
  - kolor: czarny / naszkliwna
  - druk
  - sygnatura dekoracji
 •  William Guérin ( ca. 1872 - ca. 1877)
 •  -     William Guérin et Cie. (1877 - ca. 1920)
 •  -     Guerin - Pouyat - Elite Ltd. ( ca. 1920 - 1932)
 • Notatka historyczna
 • William Guérin urodził się w 1838 roku ( zm. 1912) w pobliżu Limoges i praktykował jako ceramik od młodych lat. Po odbyciu służby wojskowej wynajął warsztat dekoratorski w Montjovis (przedmieścia Limoges). W 1872 roku przejął warsztat ceramiczny od Lebron et Cie, a w 1877 kupił fabrykę porcelany przy rue du Petit-Tour od Utzschneider & Co. (założoną przez Jouhanneaud and Dubois i odkupioną przez Utzschneidera w 1867 r.).

  Synowie założyciela firmy: William i André przyłączyli się do firmy w 1903 roku. Ok. roku 1911 Guérin & Cie połączyła się z pobliską fabryką Pouyat Porcelaines. Pierwsza wojna światowa przerwała funkcjonowanie firmy.

  Po wojnie, ok. 1920 roku Bawo & Dotter kupiła firmę Williama Guérin i połączyła ją wraz z wcześniej przejętą przez W. Guérin fabryką Pouyat Porcelaines w jedno przedsiębiorstwo: Guérin-Pouyat-Elite Limited, które funkcjonowało do 1932 roku. Wszystkie połączone przedsiębiorstwa dalej stosowały na wyrobach swoje sygnatury białej porcelany, a także dodatkowo wspólne sygnatury nowej firmy.

  Zobacz sygnatury: Guérin-Pouyat-Elite Ltd.

 •  Sygnatury


 • - okres: ca. 1870 - te
  - kolor: zielony / podszkliwna
  - sygnatura białej porcelany


  - okres: ca. 1891 - 1900
  - kolor: zielony / podszkliwna
  - sygnatura białej porcelany


  - okres: ca. 1891 - 1900
  - kolor: czerwony / naszkliwna


  - okres: ca. 1891 - 1932
  - kolor: niebieski / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: ca. 1891 - 1932
  - kolor: niebieski / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: ca. 1891 - 1932
  - kolor: niebieski / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: ca. 1891 - 1932
  - kolor: brązowy / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: ca. 1891 - 1932
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: ca. 1891 - 1932
  - kolor: złoty / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: ca. 1891 - 1932
  - kolor: niebieski / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: ca. 1891 - 1932
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: ca. 1891 - 1932
  - kolor: niebieski / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: ca. 1891 - 1932
  - kolor: brązowy / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji
  - dodatkowo nazwa odbiorcy


  - okres: po 1900
  - kolor: zielony / podszkliwna


  - okres: 1900 - ca. 1932
  - kolor: zielony / podszkliwna
  - sygnatura białej porcelany


  - okres: 1900 - ca. 1932
  - kolor: zielony / podszkliwna
  - sygnatura białej porcelany


  - okres: ca. 1911 - 1920
  - kolor: brązowy / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji
 •  Oscar Gutherz ( koniec XIX w.)
 • Notatka historyczna
 • Oscar Guthez posiadał pracownię dekoratorską w Limoges pod koniec XIX wieku. Prowadził również aktywną działalność w miejscowości Stará Role (Altrohlau) w ówczesnej Austrii, a później Czechach do 1945 roku.

  Zobacz sygnatury: Max & Gutherz

 •  Sygnatury


 • - okres: koniec XIX w.
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: koniec XIX w.
  - kolor: zielony / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: koniec XIX w.
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: koniec XIX w.
  - kolor: czarny / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: koniec XIX w.
  - kolor: niebieski / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji

   
  Jeśli korzystasz z naszej bazy sygnatur, jesteś zadowolony z zasobów serwisu i zależy Ci na jego dalszym rozwoju, możesz wesprzeć nasze działania dokonując wpłaty dowolnej kwoty.
  All Rights Reserved - © porcelainzone.com
  REGULAMIN   -   POLITYKA PRYWATNOŚCI  -   Strona wygenerowana w 1.276 sek.