LOGOWANIE
WYBIERZ KRAJ
Sygnatury :
12072
Komentarze :
481
Użytkownicy :
19376

Wystaw swój komentarz
i przyznaj nam gwiazdki...

Aktualna ocena

4.94 / 5,00

gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka

głosuj

SYGNATURY
Rosja   -  Gub. petersburska
 •  Cанкт-Петербург         (Sankt-Petersburg cz. 1)
 •  Императорский фаянсовый завод (1744 – 1765)
 •  -     Императорский фарфоровый завод (1765 – 1917)
 •  -     Государственный фарфоровый завод (1918 - 1925)
 •  -     Ленинградский фарфоровый завод им. Ломоносова (1925 - 1992)
 •  -     Ломоносовский фарфоровый завод АО ( 1993 - 2005 )
 •  -     Императорский фарфоровый завод, ОАО ( 2005 - )
 • Notatka historyczna
 • Императорский фаянсовый завод (Imperatorska Fabryka Fajansu), założona została w 1744 roku w Petersburgu, na mocy dekretu córki Piotra Wielkiego, carycy Elżbiety.
  Była to pierwsza manufaktura porcelany w Rosji.

  To tutaj, utalentowany rosyjski naukowiec Dimitrij Winogradow (1720-1758) odkrył tajemnicę białego złota. Po raz pierwszy w historii ceramiki sporządził naukowy opis produkcji porcelany, zbliżony do najnowszych koncepcji chemii ceramiki. Porcelana stworzona przez Winogradowa jakością nie ustępowała saksońskiej, zbliżona była do chińskiej, a masa wytwarzana była z miejscowych surowców.

  W pierwszych latach, manufaktura produkowała małe wyroby, przede wszystkim tabakierki dla carycy Elżbiety, która obdarowywała nimi najbliższych dworzan i dyplomatów. Większe przedmioty zaczęto produkować od 1756 roku, kiedy Winogradow zbudował większy piec. Z tego okresu pochodzi pierwszy, osobisty serwis należący do carycy Elżbiety.
  W latach 50-tych rozpoczął produkcję postaci zwierząt i ludzi. Pomimo wzrostu produkcji wyrobów porcelanowych, były one dostępne tylko dla wąskiego kręgu zaufanych. Rozwój artystyczny i sytuacja manufaktury zależały głównie od potrzeb imperatorskiego dworu.

  W czasach panowania Katarzyny II, manufaktura została zreorganizowana i od 1765 roku znana była jako: Императорский фарфоровый завод (Imperatorska Fabryka Porcelany), z zadaniem upowszechnienia porcelany w całej Rosji.
  Duży wpływ na rosyjską porcelanę miał utalentowany francuski rzeźbiarz Jean D. Rachet, zatrudniony w manufakturze jako mistrz modelarski. Ówczesna produkcja była pod silnym wpływem sztuki francuskiej, zdominowanej przez klasycyzm.

  Koniec XVIII w. to czas rozkwitu rosyjskiej porcelany, a fabryka stała się jedną z wiodących w Europie. Szczyt sławy przyniosły jej wykonane na zamówienie Katarzyny II luksusowe serwisy: Arabeskowy, Yahtinsky czy Gabinetowy, liczące do tysiąca pozycji.

  Wraz z wstąpieniem na tron, Paweł I (1796-1801) odziedziczył po matce także fabrykę porcelany, którą chętnie sam odwiedzał i pokazywał znamienitym gościom. Zapewnił jej także wiele zamówień.
  Serwisy z okresu Pawła I nie różnią się od tych z okresu Katarzyny II. Dorównują im przepychem i luksusem, a przeznaczone były dla wąskiego kręgu bliskich osób. Potem przyszła moda na 2-osobowe zestawy.
  Zarządcą manufaktury był książę B. Jusupow. który oprócz tego, że był znawcą i miłośnikiem porcelany, przyczynił się znacznie do rozwoju artystycznego wyrobów z "pawłowej" fabryki.
  Ostatnim serwisem XVIII w. był serwis zamówiony przez Pawła I do jego nowej rezydencji - Zamku Michajłowskiego, którym zastawiono stoły w przeddzień śmierci cara. Jak wspomina ówczesny szambelan: Car był pełen zachwytu nad serwisem. Wielokrotnie całował malatury na porcelanie i stwierdził, że to jeden z jego najszczęśliwszych dni w życiu...

  W czasie panowania Aleksandra I (1801-1825) manufaktura zarządzana była przez powiernika cara - hrabiego D. Guriewa. Wówczas rozpoczęła się duża reorganizacja zakładu, którą kierował profesor technologii Uniwersytetu w Genewie F. Gattenberger.
  Aby przyciągnąć najlepszych krajowych i zagranicznych mistrzów, Guriew nie szczędził wysiłków i pieniędzy. Szefem działu rzeźby mianowany został profesor Akademii Sztuk Pięknych - S. Pimienov, jeden z najznamienitszych mistrzów swoich czasów. W celu umocnienia w fabryce stylu imperialnego, zaproszono do współpracy najlepszych malarzy fabryki w Sevres, jednak styl porcelany rosyjskiej znacznie różnił się od sewrskiej, która w tym czasie odzwierciedlała poziom osiągnięć artystycznych w Europie.

  Rosyjska porcelana nie tylko wychwalała przymioty cara, ale także była odbiciem tematyki narodowej, jak choćby serwis Guriewski, który stał się odą do zwycięskiego narodu w wojnie 1812 roku.
  Wojna Ojczyźniana posłużyła jako temat serii talerzy przedstawiających żołnierzy w mundurach wszystkich broni. Powszechne były portrety. Zwyczajem fabryki carskiej stało się przedstawianie na filiżankach osobistości tamtych czasów, szczególnie koronowanych głów i wojskowych. Począwszy od okresu Aleksandra I do końca lat 60-tych XIX wieku, szczególne miejsce w produkcji fabryki zajmowały wazony, a złoto stało się ulubionym materiałem zdobniczym. Drugą najważniejszą grupą wyrobów były serwisy pałacowe.

  W epoce Aleksandra I i Mikołaja I wyprodukowano serwisy dla wszystkich rezydencji Petersburga. Według projektu uczonego, archeologa i znawcy rosyjskich zabytków - F. Solncewa, wykonano serwisy dla pałacu Kremlowskiego w Moskwie oraz Wielkiego Księcia Konstantego Nikołajewicza. Porcelanę Mikołajowską wyróżnia wirtuozeria malatury. Na wazach powielano obrazy największych mistrzów - Leonarda da Vinci, Rafaela, Tycjana i innych, znajdujące się głównie w zbiorach Ermitażu. Kopie porażały dokładnością i subtelnością kropkowanych linii. Gama kolorów, odcienie i blaski odpowiadały oryginałom. Nastąpił także rozwój malarstwa portretowego, miniaturowego i ikonografii. Przewagę Imperatorskiej Fabryki Porcelany w malarstwie na porcelanie potwierdzają otrzymane nagrody na wystawach w Londynie, Paryżu i Wiedniu.

  W 1844 roku, w 100-lecie powstania petersburskiej manufaktury założono muzeum porcelany, do którego trafiły wyroby zgromadzone w magazynach Pałacu Zimowego. Decyzja o produkcji wszystkich wyrobów w dwóch egzemplarzach, po jednym dla pałacu i muzeum, zapadła dopiero za panowania Aleksandra III.

  W odróżnieniu od swoich poprzedników, Aleksander II nie wykazywał zainteresowania porcelaną i manufakturą. W latach 70-tych XIX wieku produkcja drastycznie spadła. Celebrowano jedynie święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia, a fabryka zapełniała swoimi wyrobami tylko pałacowe magazyny. Rozmiary produktów zostały zmniejszone, wykończenia i dekoracje stały się bardziej skromne. Wykonywano głównie kopie starej ceramiki europejskiej i orientalnej. pojawił się także pomysł zamknięcia bezużytecznego i nierentownego przedsiębiorstwa.

  Życzeniem zaś Aleksandra III (1881-1894) było doprowadzenie fabryki na szczyt osiągnięć technicznych i artystycznych, tak aby Imperatorska Fabryka Porcelany godna była nosić swą nazwę i stanowiła wzorzec do naśladowania dla wszystkich prywatnych przedsiębiorców z branży.
  W fabryce rozpoczęto tworzenie dużych zestawów: Koronacyjnego oraz w oparciu o loggia Rafaela w Watykanie, dla których rysunki zostały skorygowane przez samego cara. Na wybór drogi artystycznej fabryki miały wpływ osobiste gusta cara, który upodobał sobie chińskie i japońskie wazy, terakoty, glazury i malatury podszkliwne według mody Królewskiej Manufaktury w Kopenhadze, które stosowane były w wyrobach IFP także pod wpływem żony cara, duńskiej księżniczki Marii Fiedorownej.

  Za panowania ostatniego imperatora rosyjskiego, cara Mikołaja II (1894-1917), dzięki innowacji technologicznej w poprzednim okresie, fabryka osiągnęła najwyższą doskonałość techniczną i technologiczną. Bogactwo osiągnięć technicznych było dumą fabryki także w czasie pierwszej wojny światowej, służąc tworzeniu całych sektorów produkcji porcelany elektrotechnicznej i chemicznej.

  Pośród wielu zamówień, zostały wykonane dwa serwisy na zamówienie cesarzowej Aleksandry Fiedorownej, pod patronatem której znajdowała się fabryka. Były to serwisy: Alaksandrowski i Carskosielski.

  Na zlecenie Mikołaja II zakład wyprodukował serię talerzy wojskowych z wizerunkami żołnierzy w mundurach z czasów Aleksandra III, i rzeźbiarskich serii Narody Rosji według modeli P. Kamienskiego. Seria ta była przedłużeniem inicjatywy Katarzyny II i służyła umacnianiu idei rosyjskiej państwowości. Charakterystyczną cechą postaci była ich autentyczność etnograficzna.

  W 1918 roku firma została znacjonalizowana. Teraz nazywała się Государственный фарфоровый завод (Państwowa Fabryka Porcelany) i została przejęta przez Ludowy Komisariat Oświaty, który postawił sobie za cel, aby z byłej przydworskiej manufaktury uczynić Laboratorium ceramiczne o znaczeniu krajowym. produkujące porcelanę propagandową, pełną rewolucyjnych treści, bez skazy technicznej niedoskonałości, zgodnie z zasadami sztuki produkcji porcelany. Polityka artystyczna fabryki stała się teraz częścią planu monumentalnej propagandy Lenina.

  Porcelana lat 20-tych XX wieku - jest chyba jedną z najbardziej ekscytujących i interesujących kart w historii sztuki dekoracyjnej, odzwierciedlającą nastrój pierwszych lat po rewolucji proletariackiej. Pod przewodnictwem S. Chechonina, który później stał się znany jako mistrz imperium sowieckiego, w tworzeniu porcelany propagandowej brało udział wielu znanych artystów.
  Porcelana, z jej śnieżnobiałą powierzchnią, plastycznością rzeźby i barwą obrazu, które do tej pory były uosobieniem wyrafinowanej techniki dostępnej dla wąskiego kręgu osób, była pierwszym, najbardziej żywym i pomysłowym zwiastunem rewolucji. Jednocześnie była łaskawym materiał dla urzeczywistnienia nowego ruchu w sztuce - suprematyzmu.

  Oprócz osiągnięć w dziedzinie porcelany użytkowej, fabryka pomyślnie rozwijała produkcję porcelany technicznej i chemicznej. To tutaj otrzymano po raz pierwszy szkło optyczne. Dlatego też, nie przez przypadek w 1925 roku, w związku z 200-leciem Rosyjskiej Akademii Nauk, nazwa fabryki pochodzi od nazwiska rosyjskiego naukowca M.W. Łomonosowa.

  W latach 30-tych, z początkiem budownictwa kulturalnego w ZSRR, Leningradzka Fabryka Porcelany otworzyła pierwsze w kraju laboratorium sztuki, gdzie pod kierownictwem ucznia Kazimierza Malewicza - N. Suetina, kolektyw przedsiębiorstwa tworzył nowy styl sowieckiej porcelany, zgodny z bytem socjalistycznym, który na wiele lat odarł petersburską porcelanę z jej czystości i miękkości form, bieli materiału, malarskich obrazów i bogactwa kolorów.

  W latach 60-tych, w okresie chruszczowskiej odwilży sztuka po raz kolejny zwróciła się do wartości lat 20-tych. Po stalinowskim okresie patosu powróciło zainteresowanie białą porcelaną i pracą nad formą. Rosyjska porcelana ostatnich dziesięcioleci, ze swoim całym romantyzmem zwróconym ku kulturze narodowej - jest jednym z żywych i twórczych efektów sztuki europejskiej drugiej połowy XX wieku.

 •  Sygnatury fabryki


 • - okres: 1748 - 1754
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - malowana
  - tutaj rok: 1752
    Дмитрий Виноградов


  - okres: 1748 - 1754
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - malowana
  - tutaj rok: 1752
    Дмитрий Виноградов


  - okres: 1748 - 1754
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - malowana
  - tutaj rok: 1754
    Дмитрий Виноградов


  - okres: 1750 - te - poł. 1760-tych
  - wycisk


  - okres: 1759 - 1769
  - wycisk


  - okres: 1759 - 1769
  - wycisk


  - okres: 1759 - 1769
  - kolor: czarny / naszkliwna


  - okres: 1759 - 1769
  - kolor: czarny / naszkliwna


  - okres: 1759 - 1769
  - kolor: czarny / naszkliwna


  - okres: 1759 - 1769
  - kolor: czarny / naszkliwna


  - okres: 1759 - 1769
  - kolor: czarny / naszkliwna


  - okres: 1759 - 1769
  - kolor: złoty / naszkliwna


  - okres: 1759 - 1769
  - kolor: złoty / naszkliwna


  - okres: 1759 - 1769
  - kolor: złoty / naszkliwna


  - okres: 1759 - 1769
  - kolor: złoty / naszkliwna


  - okres: 1759 - 1769
  - kolor: czarny / naszkliwna


  - okres: 1759 - 1769
  - kolor: złoty / naszkliwna


  - okres: 1759 - 1769
  - naszkliwna
  - także wycisk


  - okres: 1759 - 1769
  - kolor: czarny / naszkliwna


  - okres: 1759 - 1769
  - kolor: niebieski / naszkliwna


  - okres: 1759 - 1769
  - kolor: złoty / naszkliwna


  - okres: 1760 - 1796
  - kolor: wiśniowy / podszkliwna


  - okres: 1760 - 1796
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1760 - 1796
  - kolor: złoty / naszkliwna


  - okres: 1760 - 1796
  - kolor: wiśniowy / podszkliwna


  - okres: 1760 - 1796
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1760 - 1796
  - kolor: złoty / naszkliwna


  - okres: 1760 - 1796
  - kolor: wiśniowy / podszkliwna


  - okres: 1760 - 1796
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1760 - 1796
  - kolor: złoty / naszkliwna


  - okres: 1760 - 1796
  - kolor: wiśniowy / podszkliwna


  - okres: 1760 - 1796
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1760 - 1796
  - kolor: złoty / naszkliwna


  - okres: 1760 - 1796
  - kolor: wiśniowy / podszkliwna


  - okres: 1760 - 1796
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1760 - 1796
  - kolor: złoty / naszkliwna


  - okres: 1760 - 1796
  - kolor: czarny lub fioletowy / naszkliwna
  - malowana
  - пк = придворная контора
    znak własności dworskiej


  - okres: 1760 - 1796
  - kolor: czarny lub fioletowy / naszkliwna
  - malowana
  - пк = придворная контора
    znak własności dworskiej


  - okres: 1760 - 1796
  - kolor: niebieski / czarny / podszkliwna
  - malowana
  - пк = придворная контора
    znak własności dworskiej


  - okres: 1760 - 1796
  - kolor: niebieski / czarny / podszkliwna
  - malowana
  - пк = придворная контора
    znak własności dworskiej


  - okres: 1760 - 1796
  - kolor: niebieski / czarny / podszkliwna
  - malowana
  - пк = придворная контора
    znak własności dworskiej


  - okres: 1760 - 1796
  - kolor: niebieski / czarny / podszkliwna
  - malowana
  - пк = придворная контора
    znak własności dworskiej


  - okres: 1760 - 1796
  - kolor: złoty / podszkliwna
  - malowana
  - пк = придворная контора
    znak własności dworskiej


  - okres: 1760 - 1796
  - kolor: niebieski / czarny / podszkliwna
  - malowana
  - пк = придворная контора


  - okres: 1760 - 1796
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - malowana
  - znak manufaktury Sevres
    na kopiach


  - okres: 1796 - 1801
  - kolor: niebieski / naszkliwna
  - malowana
    znak własności dworskiej


  - okres: 1796 - 1801
  - kolor: niebieski / naszkliwna
  - malowana
    znak własności dworskiej


  - okres: 1796 - 1801
  - kolor: niebieski / naszkliwna
  - malowana
    znak własności dworskiej


  - okres: 1796 - 1801
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - malowana
    znak własności dworskiej


  - okres: 1796 - 1801
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - malowana
    znak własności dworskiej


  - okres: 1796 - 1801
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - malowana
    znak własności dworskiej


  - okres: 1796 - 1801
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - malowana
  - пк = придворная контора
    znak własności dworskiej


  - okres: 1796 - 1801
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - malowana
  - пк = придворная контора
    znak własności dworskiej


  - okres: 1796 - 1801
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - malowana
  - пк = придворная контора
    znak własności dworskiej


  - okres: 1796 - 1801
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1796 - 1801
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1796 - 1801
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1796 - 1801
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1796 - 1801
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1796 - 1801
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1796 - 1801
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1796 - 1801
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1796 - 1801
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1796 - 1801
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1796 - 1801
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1796 - 1801
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1796 - 1801
  - kolor: złoty / podszkliwna


  - okres: 1796 - 1801
  - kolor: złoty / podszkliwna


  - okres: 1796 - 1801
  - kolor: złoty / podszkliwna


  - okres: 1796 - 1801
  - kolor: złoty / podszkliwna


  - okres: 1796 - 1801
  - kolor: złoty / podszkliwna


  - okres: 1796 - 1801
  - kolor: złoty / podszkliwna


  - okres: 1802 - 1825
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1802 - 1825
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1802 - 1825
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1802 - 1825
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1802 - 1825
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1802 - 1825
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1802 - 1825
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1802 - 1825
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1802 - 1825
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1802 - 1825
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1802 - 1825
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1802 - 1825
  - kolor: złoty / podszkliwna


  - okres: 1802 - 1825
  - kolor: złoty / podszkliwna


  - okres: 1802 - 1825
  - kolor: złoty / podszkliwna


  - okres: 1825 - 1850
  - kolor: zielony / naszkliwna


  - okres: 1825 - 1855
  - kolor: niebieski
  - 1825-36 - naszkliwna
    1836-55 - podszkliwna


  - okres: 1825 - 1855
  - kolor: niebieski
  - 1825-36 - naszkliwna
    1836-55 - podszkliwna


  - okres: 1825 - 1855
  - kolor: niebieski
  - 1825-36 - naszkliwna
    1836-55 - podszkliwna


  - okres: 1825 - 1855
  - kolor: niebieski
  - 1825-36 - naszkliwna
    1836-55 - podszkliwna


  - okres: 1825 - 1855
  - kolor: niebieski
  - 1825-36 - naszkliwna
    1836-55 - podszkliwna


  - okres: 1825 - 1855
  - kolor: niebieski
  - 1825-36 - naszkliwna
    1836-55 - podszkliwna


  - okres: 1825 - 1855
  - kolor: niebieski
  - 1825-36 - naszkliwna
    1836-55 - podszkliwna


  - okres: 1825 - 1855
  - kolor: niebieski
  - 1825-36 - naszkliwna
    1836-55 - podszkliwna


  - okres: 1825 - 1855
  - kolor: niebieski
  - 1825-36 - naszkliwna
    1836-55 - podszkliwna


  - okres: 1825 - 1855
  - kolor: niebieski
  - 1825-36 - naszkliwna
    1836-55 - podszkliwna


  - okres: 1825 - 1855
  - kolor: niebieski
  - 1825-36 - naszkliwna
    1836-55 - podszkliwna


  - okres: 1825 - 1855
  - kolor: niebieski
  - 1825-36 - naszkliwna
    1836-55 - podszkliwna


  - okres: 1825 - 1855
  - kolor: niebieski
  - 1825-36 - naszkliwna
    1836-55 - podszkliwna


  - okres: 1825 - 1855
  - kolor: niebieski
  - 1825-36 - naszkliwna
    1836-55 - podszkliwna


  - okres: 1825 - 1855
  - kolor: niebieski
  - 1825-36 - naszkliwna
    1836-55 - podszkliwna


  - okres: 1825 - 1855
  - kolor: niebieski
  - 1825-36 - naszkliwna
    1836-55 - podszkliwna


  - okres: 1825 - 1855
  - kolor: niebieski
  - 1825-36 - naszkliwna
    1836-55 - podszkliwna


  - okres: 1825 - 1855
  - kolor: niebieski
  - 1825-36 - naszkliwna
    1836-55 - podszkliwna


  - okres: 1825 - 1855
  - kolor: niebieski
  - 1825-36 - naszkliwna
      1836-55 - podszkliwna


  - okres: 1825 - 1855
  - kolor: niebieski
  - 1825-36 - naszkliwna
    1836-55 - podszkliwna


  - okres: 1825 - 1855
  - kolor: złoty / naszkliwna


  - okres: 1825 - 1855
  - kolor: złoty / naszkliwna


  - okres: 1825 - 1855
  - kolor: złoty / naszkliwna


  - okres: 1825 - 1855
  - kolor: złoty / naszkliwna


  - okres: 1825 - 1855
  - kolor: złoty / naszkliwna


  - okres: 1825 - 1855
  - kolor: złoty / naszkliwna


  - okres: lata 1850 - te
  - kolor: zielony / naszkliwna
  - także na biskwicie
    tutaj 1854 rok


  - okres: 1855 - 1881
  - kolor: zielony / podszkliwna


  - okres: 1855 - 1881
  - kolor: zielony / podszkliwna


  - okres: 1855 - 1881
  - kolor: zielony / podszkliwna


  - okres: 1855 - 1881
  - kolor: zielony / podszkliwna


  - okres: 1855 - 1881
  - kolor: zielony / podszkliwna


  - okres: 1855 - 1881
  - kolor: zielony / podszkliwna


  - okres: 1855 - 1881
  - kolor: zielony / podszkliwna


  - okres: 1855 - 1881
  - kolor: zielony / podszkliwna
  - 1879 rok


  - okres: 1855 - 1881
  - kolor: zielony / podszkliwna
  - 1880 rok


  - okres: pom. 1855 - 1881
  - kolor: niebieski / naszkliwna
  - dekorowane w Limoges


  - okres: pom. 1855 - 1881
  - kolor: niebieski / naszkliwna
  - dekorowane w Limoges


  - okres: pom. 1855 - 1881
  - kolor: niebieski / naszkliwna
  - dekorowane w Limoges


  - okres: 1881 - 1883
  - kolor: zielony / podszkliwna


  - okres: 1881 - 1883
  - kolor: zielony / podszkliwna
  - 1883 rok


  - okres: 1884 - 1894
  - kolor: zielony / podszkliwna
  - 1884 rok


  - okres: 1884 - 1894
  - kolor: zielony / podszkliwna
  - 1889 rok


  - okres: 1884 - 1894
  - kolor: zielony / podszkliwna
  - 1893 rok


  - okres: 1884 - 1894
  - kolor: zielony / podszkliwna


  - okres: 1884 - 1894
  - kolor: złoty / naszkliwna
  - 1884 rok


  - okres: 1884 - 1894
  - kolor: złoty / naszkliwna
  - 1889 rok


  - okres: 1884 - 1894
  - kolor: złoty / naszkliwna
  - 1893 rok


  - okres: 1884 - 1894
  - kolor: zielony / podszkliwna
  - 1887 rok


  - okres: 1894 - 1917
  - kolor: zielony / podszkliwna


  - okres: 1894 - 1917
  - kolor: zielony / podszkliwna


  - okres: 1894 - 1917
  - kolor: zielony / podszkliwna


  - okres: 1894 - 1917
  - kolor: zielony / podszkliwna
  - 1894 rok


  - okres: 1894 - 1917
  - kolor: zielony / podszkliwna
  - 1895 rok


  - okres: 1894 - 1917
  - kolor: zielony / podszkliwna
  - 1895 rok


  - okres: 1894 - 1917
  - kolor: zielony / podszkliwna
  - 1902 rok


  - okres: 1894 - 1917
  - kolor: zielony / podszkliwna
  - 1913 rok


  - okres: 1894 - 1917
  - kolor: zielony / podszkliwna
  - 1914 rok


  - okres: 1894 - 1917
  - kolor: złoty / podszkliwna
  - 1894 rok


  - okres: 1894 - 1917
  - kolor: złoty / podszkliwna
  - 1895 rok


  - okres: luty 1917 - październik 1917
  - kolor: zielony / naszkliwna


  - okres: 1918 - 1923
  - kolor: niebieski / podszkliwna lub naszkliwna


  - okres: 1918 - 1923
  - kolor: niebieski / podszkliwna lub naszkliwna


  - okres: 1919 - 1920-te
  - kolor: zielony / naszkliwna
  - malowana
  - 1919 rok


  - okres: od 1920
  - kolor: czerwony
  - sygnatura eksportowa


  - okres: od 1920
  - kolor: czerwony
  - sygnatura eksportowa


  - okres: 1920 - 1930
  - wycisk


  - okres: 1921
  - kolor: niebieski / naszkliwna
  - malowana


  - okres: 1921
  - kolor: niebieski


  - okres: 1921
  - kolor: niebieski


  - okres: 1921
  - kolor: złoty / naszkliwna
  - na rzecz głodujących nadwołżan


  - okres: 1922
  - kolor: niebieski


  - okres: 1922
  - sygnatura jubileuszowa
    5 rocznica rewolucji


  - okres: 1923
  - kolor: niebieski


  - okres: 1923
  - kolor: niebieski


  - okres: 1923
  - kolor: czarny / naszkliwna
  - tylko na wyrobach w stylu
    suprematyzmu


  - okres: 1923
  - kolor: czarny / naszkliwna
  - tylko na wyrobach w stylu
    suprematyzmu


  - okres: 1923 - 1924
  - kolor: czarny
  - jubileusz 5-lecia
    Komisariatu Oświaty


  - okres: 1923 - 1924
  - kolor: czarny
  - jubileusz 5-lecia
    Komisariatu Oświaty


  - okres: 1923 - 1930
  - kolor: czerwony
  - sygnatura eksportowa
    na porcelanie suprematycznej


  - okres: 1927
  - wycisk
  - sygnatura jubileuszowa: 10-lecie
    rewolucji październikowej


  - okres: od 1936
  - kolor: niebieski / nad- i podszkliwna


  - okres: 1937
  - kolor: niebieski
  - sygnatura jubileuszowa
    20-lecie rewolucji


  - okres: 1937
  - kolor: zielony
  - sygnatura jubileuszowa
    20-lecie rewolucji


  - okres: 1937
  - kolor: dwubarwna
  - sygnatura jubileuszowa
    20-lecie rewolucji


  - okres: 1 poł. lat 1940 - tych
  - kolor: zielony / nad- i podszkliwna


  - okres: 2 poł. lat 1940 - tych
  - kolor: niebieski / nad- i podszkliwna


  - okres: 2 poł. lat 1940 - tych
  - kolor: zielony / nad- i podszkliwna


  - okres: lata 1950 - te
  - kolor: niebieski / naszkliwna


  - okres: lata 1950 - te - 1960-te
  - kolor: niebieski / nad- i podszkliwna


  - okres: od 1970
  - kolor: czerwony / naszkliwna


  - okres: lata 1970 - te - 1989
  - kolor: czerwony / naszkliwna


  - okres: lata 1970 - te
  - kolor: czarny / naszkliwna


  - okres: 1989 - 1992
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura eksportowa


  - okres: 1989 - 1992
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura eksportowa


  - okres: 1989 - 1992
  - kolor: dwubarwna / naszkliwna
  - sygnatura eksportowa


  - okres: 1992 - 2001
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura eksportowa


  - okres: 1994 - 2002
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura jubileuszowa
    250-lecie


  - okres: 2002 - 2005
  - kolor: niebieski


  - okres: 2002 - 2005
  - kolor: niebieski
  - sygnatura eksportowa
    dodatkowo hologram


  - okres: 2002 - 2005
  - kolor: wielobarwna / hologram


  - okres: od 2005
 •  Sygnatury artystów


 • - okres: 1759 - 1769
  - występowała samodzielnie
    lub z orłem


  - okres: 1759 - 1769
  - występowała samodzielnie
    lub z orłem


  - okres: 1759 - 1769
  - występowała samodzielnie
    lub z orłem


  - okres: 1759 - 1769
  - występowała samodzielnie
    lub z orłem


  - okres: 1759 - 1769
  - występowała samodzielnie
    lub z orłem


  - okres: 1759 - 1769
  - występowała samodzielnie
    lub z orłem


  - okres: 1759 - 1769
  - występowała samodzielnie
    lub z orłem


  - okres: 1848 - 1853
  - malarz - W. Łapszczyn


  - okres: 1855 - 1881
  - P. Łukin


  - okres: 1855 - 1881
  - Wasilij Szlakow


  - okres: 1900 - 1917
  - I. Chapiłow


  - okres: 1919
  - wycisk
  - N. Danko


  - okres: 1920
  - kolor: niebieski / naszkliwna
  - M.W. Lebiediewa


  - okres: 1920 - te
  - wycisk
  - formierz - I. Kuzniecow


  - okres: 1923
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - M.M. Adamowicz
    5-lecie Armii Czerwonej


  - okres: 1923
  - kolor: czerwony
  - A. Szczekotichina-Potocka


  - okres: 1944
  - naszkliwna
  - A. Szczekotichina-Potocka
    jubileusz 200-lecia fabryki
 •  Казенный фаянсовый завод (1752 - 1802)
 • Notatka historyczna
 • W 1752 r. w Sankt Petersburgu powstała fabryka fajansu Казенный фаянсовый завод - (Państwowa Fabryka Fajansu). W pierwszym okresie swojego istnienia (do 1775r.) w fabryce produkowano wyroby z majoliki, w ostatnim kwartale XVIII wieku - wyroby półfajansowe.
   
  Wyroby ciężkie w formie, dekoracje stosunkowo jednorodne pod wpływem polichromowych dekoracji kwiatowych z ostatniej ćwiartki XVIII wieku. Zakład pracował z przerwami i ostatecznie został zamknięty w 1802 roku.
   
  Do naszych czasów zachowało się niewiele egzemplarzy, dlatego też są bardzo wysoko cenione przez kolekcjonerów.

 •  Sygnatury


 • - okres: pom. 1752 - 1802
  - malowana


  - okres: pom. 1752 - 1802
  - malowana
  - tutaj rok: 1766


  - okres: pom. 1752 - 1802
  - malowana
  - tutaj rok: 1776


  - okres: pom. 1752 - 1802
  - malowana
  - tutaj rok: 1780


  - okres: pom. 1752 - 1802
  - malowana
  - tutaj rok: 1782

 
Jeśli korzystasz z naszej bazy sygnatur, jesteś zadowolony z zasobów serwisu i zależy Ci na jego dalszym rozwoju, możesz wesprzeć nasze działania dokonując wpłaty dowolnej kwoty.
All Rights Reserved - © porcelainzone.com
REGULAMIN   -   POLITYKA PRYWATNOŚCI  -   Strona wygenerowana w 1.325 sek.