LOGOWANIE
WYBIERZ KRAJ
Sygnatury :
12072
Komentarze :
481
Użytkownicy :
19376

Wystaw swój komentarz
i przyznaj nam gwiazdki...

Aktualna ocena

4.94 / 5,00

gwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdkagwiazdka

głosuj

SYGNATURY
Niemcy   -  Saksonia
 •  Meißen (Meissen)
 •  Königliche Porcelain Fabrique (1710 - 1763)
 •  -     Churfürstliche Porcellain Fabrique (1763 - 1806)
 •  -     Königlich-Sächsische Porzellan-Manufaktur (1806 - 1919)
 •  -     Staatliche Porzellan Manufaktur (1919 - 1946)
 •  -     VEB Staatliche Porzellan Manufaktur Meissen (1950 - 1990)
 •  -     Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH (1990 - )
 • Notatka historyczna
 • w 1707 roku, aptekarz i alchemik w jednej osobie Johann Friedrich Böttger, przy współpracy z naukowcem Walterem von Tschiernhausen, podjął próby wyprodukowania porcelany.
  15 stycznia 1708 r. Böttger w swych notatkach laboratoryjnych zapisał wyniki z pierwszych udanych prób wypalania porcelany.

  Zadowolony z wyników prac badawczych swoich podopiecznych, elektor saski i późniejszy król Polski August II Mocny, wydanym 23 stycznia 1710 roku dekretem, powołał do życia Miśnieńską Manufakturę Porcelany w zamku Albrechtsburg w Miśni (Meißen), a Johann Friedrich Böttger został jej administratorem, którą to funkcję sprawował do śmierci 13 marca 1719.

  W tym samym roku, arkanista i posiadacz tajemnicy miśnieńskiej porcelany, Samuel Stöltzel uciekł do Wiednia, gdzie poznał malarza porcelany Johanna Gregoriusa Höroldta. Obydwaj przybyli do Miśni w 1720 roku, a Johann Gregorius Höroldt objął kierownictwo malarni i w krótkim czasie opracoował innowacyjną paletę farb naszkliwnych i dekoracji. Odniósł też pierwsze sukcesy w wypalaniu naczyń zdobionych dekoracją podszkliwną.

  8 listopada 1722 roku, pierwszy inspektor manufaktury Johann Melchior Steinbrück nakazał stosowanie na wyrobach manufaktury wizerunku "skrzyżowanych mieczy" do oznaczania miśnieńskiej porcelany - tak zaczęła się historia jednego z najstarszych i najdłużej stosowanych w sposób ciągły, znaków towarowych na świecie...

  Rok 1725 to osiągnięcie pełnego sukcesu w dekorowaniu naczyń niebieską farbą podszkliwną, a w 1730 powstała najsłynniejsza miśnieńska dekoracja, wzorowana na motywach wschodnio-azjatyckich, tzw. "wzór cebulowy" (Zwiebelmuster), który swą nazwę zawdzięcza błędnej interpretacji dekoru przedstawiającego owoce granatu, przypominające swym wyglądem cebulę.

  W roku 1731 zatrudniony został rzeźbiarz Johann Joahim Kaendler jako modelarz i wraz z mistrzem modelarskim Johannem Gottliebem Kirchnerem rozpoczęli pracę nad dużym zamówieniem królewskim na przygotowanie "Pałacu Japońskiego" w Dreźnie - z dużymi formami plastycznymi z miśnieńskiej porcelany.
  Kiedy w 1773 roku J.G. Kirchner opuszcza fabrykę Johann J. Kaendler został mistrzem modelarskim. Dzięki swym formom figuralnym i plastycznym dekoracjom w stylu późnego baroku i rokoko, został uznany za ojca europejskich form rzeźbiarskich w porcelanie.
  w 1737 roku, wraz ze swymi współpracownikami, podjął prace nad serwisem dla Hrabiego Heinricha von Brühl (ówczesnego dyrektora manufaktury), składającym się z ponad 2000 elementów (do 1741).

  Kiedy w 1756 roku wybuchła "Wojna Siedmioletnia", podczas okupacji pruskiej Manufaktura Miśnieńska była bezpieczna dzięki umowom dzierżawy, a po zakończeniu wojny w 1763 roku ponownie stała się własnością Saksonii.

  Rok 1764 przyniósł fabryce reformę edukacji artystycznej, kiedy pod egidą Dresdener Kunstakademie powstała szkoła artystyczna.
  Jako mistrz modelarski, obok Kaendlera, rozpoczął pracę paryski rzeźbiarz Michel Victor Acier, który zapoczątkował okres neoklasycystyczny w porcelanie miśnieńskiej.

  W 1774 roku dyrektorem zakładu został hrabia Camillo Marcolini i sprawował swój urząd przez kolejne 40 lat (zastapił go w 1814 roku Carl Wilhelm von Oppel - do 1833r).
  Wprowadzona została także nowa sygnatura, przez dodanie gwiazdki pod "Skrzyżowanymi Mieczami", znana również jako "Marcolini-Marke".

  Wraz z nastaniem Królestwa Saksonii w 1806 roku nastąpiła zmiana nazwy na: Königlich-Sächsische Porzellan-Manufaktur.

  1817 - Heinrich Gottlieb Kühn rozwija technikę użycia zielonej farby podszkliwnej „Chromoxidgrün“, którą wykorzystuje malarz Johann Samuel Arnhold do wzoru dekoracyjnego: „Voller grüner Weinkranz“.
  1827 - H.G. Kühn opracowuje nowy proces zdobienia złoceniem, w którym dekoracje nie muszą być polerowane po wypaleniu, a w 1849 zostaje dyrektorem fabryki. Pod jedo zarządem w fabryce zachodzą poważne modernizacje technologiczne.

  1851 - udział w pierwszej Wystawie Światowej w Londynie ( w późniejszych latach także Paryż - 1897 i Chicago - 1893 ), gdzie manufaktura wystawiła przed publicznością wazony, wazy, naczynia i firgurki.

  W latach 1861-1864 wybudowano nowy budynek zakładu w miśnieńskim Triebischtal, gdzie mieści się siedziba firmy do dzisiaj.

  Kolejne lata to czas gospodarczej koniunktury firmy, a Wystawa Światowa w Paryżu z roku 1900 to znakomita okazja, aby fabryka obok znanych już wzorów tradycyjnych, mogła przedstawić swoje nowe wzory w stylu secesyjnym.

  >p>W związku z wejściem w życie w Niemczech ustawy o ochronie znaków towarowych, 20 Maja 1875 fabryka rejestruje swoją sygnaturę.

  Max Adolf Pfeiffer, były szef Schwarzburger Werkstätten für Porzellankunst obejmuje stanowisko dyrektora fabryki w 1918 roku. Angażuje znanych artystów - twórców modeli, wśród których byli także: Paul Scheurich i Max Esser.
  Dyrektorat Pfeiffera (do roku 1933) doprowadził do wzrostu znaczenia modeli figuralnych, które dominują w asortymencie fabryki do dziś. Ten czas w historii zakładu, określany jest jako: "okres Pfeiffera".

  W 1918 roku, w wyniku odnowienia konstytucyjnej własności państwowej, fabryka zmienia nazwę na Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen.

  W roku 1919 firma rejestruje w Urzędzie Patentowym w Berlinie nowy znak towarowy "Böttgersteinzeug ®" dla brązowej kamionki, opracowanej przez firmowego chemika Williama Funka.

  W 1945 roku, pod okupacją radziecką, urządzenia zostają zdemontowane i wraz ze skonfiskowanymi eksponatami z hali wystawowej, zostają wywiezione do Związku Radzieckiego. Po pozyskaniu i montażu urządzeń z innych firm, zakład zostaje włączony do struktur radzieckiego przedsiębiorstwa Zement AG.

  W 1950 roku fabryka została zwrócona władzom ówczesnej NRD i przez krótki okres należała do Vereinigung Volkseigener Betriebe Keramik, a od 1951 roku działała już jako VEB Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen.

  w roku 1960, przy okazji 250. rocznicy powstania fabryki, Związek Radziecki zwrócił skonfiskowane w 1945 roku eksponaty z Hali Wystawowej.

  W 1991 roku firma została przekształcona w spółkę: Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH i w całości ponownie należy do Saksonii.

 •  Sygnatury


 • - okres: ca. 1707 - 1730
  - wycisk
  - na czerwonej kamionce


  - okres: ca. 1707 - 1730
  - wycisk
  - na czerwonej kamionce


  - okres: ca. 1707 - 1730
  - wycisk
  - na czerwonej kamionce


  - okres: 1717 - 1721
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1717 - ca. 1724
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1717 - ca. 1724
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1717 - ca. 1724
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1717 - ca. 1724
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1717 - ca. 1730
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1717 - ca. 1730
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1717 - ca. 1730
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1717 - ca. 1730
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1717 - ca. 1730
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1717 - ca. 1730
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1717 - ca. 1730
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1717 - ca. 1730
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1717 - ca. 1730
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1717 - ca. 1730
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1717 - ca. 1730
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1717 - ca. 1730
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1717 - ca. 1730
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1717 - ca. 1730
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1717 - ca. 1734
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1717 - ca. 1734
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1717 - ca. 1734
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1717 - ca. 1734
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1717 - ca. 1734
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1717 - ca. 1734
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1717 - ca. 1734
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1717 - ca. 1734
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1717 - ca. 1734
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1717 - ca. 1734
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1717 - ca. 1734
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1717 - ca. 1734
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1717 - ca. 1734
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1717 - ca. 1734
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1717 - ca. 1734
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1717 - ca. 1734
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1717 - ca. 1734
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1717 - ca. 1734
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1717 - ca. 1734
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1717 - ca. 1734
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1717 - ca. 1734
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1717 - ca. 1734
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1717 - ca. 1734
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1717 - ca. 1734
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1717 - ca. 1774
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1717 - ca. 1774
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1717 - ca. 1774
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1717 - ca. 1774
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1720 - 1721
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - numer inwentarzowy szlifowany


  - okres: 1722
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1722
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1722
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1722
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1722
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1723 - ca. 1730
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1723 - ca. 1730
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1723 - ca. 1730
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1723 - ca. 1730
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1723 - ca. 1730
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1723 - ca. 1730
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1723 - ca. 1730
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1723 - ca. 1730
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1723 - ca. 1730
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1723 - ca. 1730
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1723 - 1731
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1723 - ca. 1760
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1723 - ca. 1760
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1723 - ca. 1760
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1723 - ca. 1760
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1723 - ca. 1760
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1723 - ca. 1760
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1723 - ca. 1760
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1723 - ca. 1760
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1723 - ca. 1760
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1723 - ca. 1760
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1723 - ca. 1760
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1723 - ca. 1760
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1723 - ca. 1760
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1723 - ca. 1760
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1723 - ca. 1760
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1724 - ca. 1730
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1724 - ca. 1730
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1724 - ca. 1730
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1724 - ca. 1730
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1724 - ca. 1730
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1724 - ca. 1730
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1724 - ca. 1730
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1724 - ca. 1730
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - cyfry naszkliwnie


  - okres: 1724 - ca. 1730
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - cyfry naszkliwnie


  - okres: 1724 - ca. 1730
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - cyfry złote naszkliwnie


  - okres: 1724 - ca. 1730
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - litera H i cyfry złote naszkliwnie


  - okres: 1724 - 1731
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1724 - ca. 1732
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1724 - ca. 1734
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1724 - ca. 1734
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1724 - ca. 1734
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1724 - ca. 1734
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1724 - ca. 1740
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1724 - ca. 1740
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1724 - ca. 1740
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1724 - ca. 1763
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1724 - ca. 1763
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1724 - ca. 1763
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1724 - ca. 1774
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1725
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1725 - 1730
  - wycisk
  - na czerwonej kamionce


  - okres: ca. 1725 - 1730
  - wycisk
  - na czerwonej kamionce


  - okres: ca. 1725 - 1730
  - wycisk
  - na czerwonej kamionce


  - okres: 1725 - 1763
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - litery naszkliwnie
  sygnatura Królewskiej Kuchni Pałacowej w Dreźnie


  - okres: 1725 - 1763
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - litery naszkliwnie
  sygnatura Królewskiej Kuchni Pałacowej w Warszawie


  - okres: 1725 - 1763
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - litery naszkliwnie
  sygnatura Królewskiej Kuchni Pałacowej w Pillnitz


  - okres: 1725 - 1763
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - litery naszkliwnie
  sygnatura Królewskiej Cukierni w Dreźnie


  - okres: 1725 - 1763
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - litery naszkliwnie
  sygnatura Królewskiej Cukierni w Warszawie


  - okres: 1725 - 1763
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - litery naszkliwnie
  sygnatura Królewskiej Kuchni Pałacowej w Dreźnie


  - okres: 1725 - 1763
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - litery naszkliwnie
  sygnatura Srebrnej Komnaty w Dreźnie


  - okres: 1726 - ca. 1734
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - krzyż i kropki wyryte


  - okres: ca. 1726 - ca. 1760
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - krzyż i kropki wyciskane


  - okres: ca. 1726 - ca. 1760
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - krzyż i kropki wyciskane


  - okres: 1727 - ca. 1734
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - litera N i cyfry wyryte


  - okres: ca. 1727 - ca. 1760
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - numer inwentarzowy szlifowany


  - okres: 1727 - 1770
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - numer inwentarzowy szlifowany


  - okres: 1727 - 1770
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - numer inwentarzowy szlifowany


  - okres: 1727 - 1770
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - numer inwentarzowy szlifowany


  - okres: 1727 - 1770
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - numer inwentarzowy szlifowany


  - okres: 1729 - ca. 1779
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - K - malarz Peter Kolmberger
  lub malarz Johann David Kretschmer


  - okres: ca. 1730
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1730 - 1735
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1731
  - kolor: niebieski / naszkliwna
  - na wyrobach dla Lemaire'a (1729-1731)


  - okres: ca. 1731
  - kolor: niebieski / naszkliwna
  - na wyrobach dla Lemaire'a (1729-1731)


  - okres: ca. 1731
  - kolor: złoty / naszkliwna
  - na wyrobach dla Lemaire'a (1729-1731)


  - okres: ca. 1731
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - na wyrobach dla Lemaire'a (1729-1731)


  - okres: 1733
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1733
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1733
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1733
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1740 - ca. 1745
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1740 - ca. 1745
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1740 - ca. 1750
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1740 - ca. 1760
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1740 - ca. 1774
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1740 - ca. 1774
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1740 - 1774
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1740 - 1774
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1740 - ca. 1780
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1740 - ca. 1780
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1740 - ca. 1780
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1740 - ca. 1780
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1740 - ca. 1780
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1740 - ca. 1780
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1740 - ca. 1780
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1740 - ca. 1780
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1740 - ca. 1780
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1740 - ca. 1780
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1740 - ca. 1780
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1740 - ca. 1780
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1740 - ca. 1780
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1744 - 1777
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - P - prawdop. malarz Gottfried Prasser


  - okres: ca. 1750
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1750
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1750
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1750
  - wycisk


  - okres: ca. 1750 - 1774
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1750 - 1774
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1750 - 1774
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1754 - ca. 1777
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - R - prawdop. malarz Johann Heinrich Rudolph


  - okres: ca. 1760 - ca. 1774
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1760 - 1774
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1760 - 1774
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1760 - ca. 1780
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1760 - ca. 1780
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1760 - ca. 1780
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1760 - ca. 1780
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1760 - ca. 1780
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1760 - ca. 1780
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1760 - ca. 1780
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1763 - 1774
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1763 - 1774
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - litery naszkliwnie
  sygnatura Książęcej Kuchni Pałacowej w Dreźnie


  - okres: 1763 - 1774
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - litery naszkliwnie
  sygnatura Książęcej Cukierni w Pillnitz


  - okres: 1763 - ca. 1788
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - MO - malarz Johan Carl M. / Carl August M.


  - okres: 1764 - ca. 1795
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - L - prawdop. malarz David Benjamin Lindner


  - okres: 1765 - ca. 1780
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - Z - prawdop. malarz Johann Christian Zschentsch


  - okres: 1765 - ca. 1780
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - Z - prawdop. malarz Johann Christian Zschentsch


  - okres: 1766 - 1744
  - wycisk
  - na biskwicie


  - okres: 1766 - 1774
  - wycisk
  - na biskwicie


  - okres: 1772 - 1774
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - litery w cyrilcy - nuner inwentarzowy
  pałacu carskiego w Sankt Petersburgu


  - okres: 1774 - 1775
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1774 - 1775
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1774 - 1775
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1774 - ca. 1780
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1774 - 1806
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - litery naszkliwnie
  sygnatura Książęcej Cukierni w Dreźnie


  - okres: 1774 - 1817
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1774 - 1817
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1774 - 1817
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1774 - 1817
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1774 - 1817
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1774 - 1817
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1774 - 1817
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1774 - 1817
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1774 - 1817
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1774 - 1817
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - wycisk
  - na biskwicie


  - okres: 1774 - 1817
  - wycisk
  - na biskwicie


  - okres: 1774 - 1817
  - wycisk
  - na biskwicie


  - okres: 1774 - 1817
  - wycisk
  - na biskwicie


  - okres: 1774 - 1817
  - wycisk
  - na biskwicie


  - okres: ca. 1774 - ca. 1835
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1774 - ca. 1835
  - kolor: zielony / podszkliwna


  - okres: 1779 - ca. 1790
  - kolor: niebieski
  - na wyrobach w 2 i 3 gatunku


  - okres: ca. 1780 - 1785
  - wycisk


  - okres: 1817 - 1824
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1817 - 1824
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1817 - 1824
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1817 - 1824
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1817 - 1824
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1817 - 1824
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1817 - 1824
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1817 - 1824
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1817 - 1824
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1822
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - porcelana apteczna, laboratoryjna i techniczna


  - okres: 1824 - 1850
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1824 - 1850
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1824 - 1850
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1824 - 1850
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1824 - 1850
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1824 - 1850
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1850
  - wycisk


  - okres: 1850 - ca. 1900
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - kreska szlifowana
  2 gatunek - dekorowane grupy, figurki i wazy


  - okres: 1850 - ca. 1900
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - 2 kreski szlifowane
  wybrakowane - dekorowane grupy, figurki i wazy


  - okres: 1850 - 1924
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1850 - 1924
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1850 - 1924
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1850 - 1924
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1850 - 1924
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1850 - 1924
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1850 - 1924
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1850 - 1924
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1850 - 1924
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1850 - 1924
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1850 - 1924
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1850 - 1924
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1850 - 1924
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1850 - 1924
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - kreska szlifowana
  wyroby białe bez dekoracji


  - okres: 1852 - ca. 1869
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - 2 kreski szlifowane - 2 gatunek


  - okres: 1852 - ca. 1869
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - 2 kreski szlifowane - 2 gatunek


  - okres: 1852 - ca. 1869
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - 3 kreski szlifowane - 3 gatunek


  - okres: 1852 - ca. 1869
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - 3 kreski szlifowane - 3 gatunek


  - okres: 1852 - ca. 1869
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - 4 kreski szlifowane - sort unscheinbar


  - okres: 1852 - ca. 1869
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - 4 kreski szlifowane - sort unscheinbar


  - okres: 1852 - ca. 1900
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - 3 kreski szlifowane
  nieokazałe - dekorowane grupy, figurki i wazy


  - okres: 1852 - ca. 1900
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - chmurka szlifowana
  miejsce na określenie gatunku


  - okres: 1852 - 1924
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - 2 kreski szlifowane - 2 gatunek (1852-1980)


  - okres: 1853 - 1869
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - 2 kreski szlifowane - 2 gatunek
  wyroby z zieloną lub niebieską dekoracją podszkliwną


  - okres: 1853 - 1869
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - 2 kreski szlifowane - 2 gatunek
  wyroby z zieloną lub niebieską dekoracją podszkliwną


  - okres: 1853 - 1869
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - 3 kreski szlifowane - 3 gatunek
  wyroby z zieloną lub niebieską dekoracją podszkliwną


  - okres: 1853 - 1869
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - 3 kreski szlifowane - 3 gatunek
  wyroby z zieloną lub niebieską dekoracją podszkliwną


  - okres: 1853 - 1869
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - 4 kreski szlifowane - sort unscheinbar
  wyroby z zieloną lub niebieską dekoracją podszkliwną


  - okres: 1853 - 1869
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - 4 kreski szlifowane - sort unscheinbar
  wyroby z zieloną lub niebieską dekoracją podszkliwną


  - okres: 1875
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - jako znak towarowy od 1875r
  używany na specjalnych edycjach


  - okres: 1875
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - jako znak towarowy od 1875r.
  używany na specjalnych edycjach


  - okres: od 1875
  - kolor: niebieski
  - jako znak towarowy od 1875r.


  - okres: od 1875
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - jako znak towarowy od 1875r.


  - okres: 1875
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - jako znak towarowy od 1875r.


  - okres: 1875
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - jako znak towarowy od 1875r.


  - okres: 1875
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - jako znak towarowy od 1875r.


  - okres: 1901
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura Wilhelma II


  - okres: 1910 - 1911
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - sygnatura jubileuszowa - 200 lecie


  - okres: 1913
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - podpis czarny naszkliwny
  sygnatura dworska - do 1918


  - okres: 1919
  - relief na monatach i medalach


  - okres: 1919
  - wycisk
  - na porcelanie bez dekoracji


  - okres: od 1919
  - wycisk
  - na kamionce Böttgera


  - okres: ca. 1920
  - relief na monatach i medalach


  - okres: 1920
  - relief na monatach i medalach


  - okres: 1920
  - relief na monatach i medalach


  - okres: 1920 - 1921
  - relief na monatach i medalach


  - okres: 1921
  - relief na monatach i medalach


  - okres: 1921 - 1924
  - relief na monatach i medalach


  - okres: 1921 - 1924
  - relief na monatach i medalach


  - okres: ca. 1924 - 1931
  - relief na medalach


  - okres: 1924 - 1934
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1924 - 1934
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1924 - 1934
  - wycisk


  - okres: 1924 - 1934
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1924 - 1934
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1924 - 1934
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - kreska szlifowana
  wyroby białe lub z wąskim pierścieniem


  - okres: 1934
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1934
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1934
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1934
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1934
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1934
  - wycisk
  - na kamionce Böttgera


  - okres: od 1934
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - 4 kreski szlifowane - 4 gatunek (1852-1986)


  - okres: 1934 - 1986
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - kreska szlifowana - porcelana bez dekoracji
  od 1987 - 2 gatunek


  - okres: 1934 - 1986
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - 3 kreski szlifowane - 3 gatunek (1852-1986)


  - okres: od 1938
  - stosowana okazjonalnie


  - okres: od 1940
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - stosowana okazjonalnie


  - okres: 1942
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - kreska wyciskana
  dla białej porcelany 1940-1945


  - okres: 1945 - 1947
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1950
  - relief na medalach


  - okres: 1950
  - relief na medalach


  - okres: 1951 - 1953
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - kropka przy krawędzi pierścienia na odwrocie


  - okres: 1953 - 1957
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - kreska przy krawędzi pierścienia na odwrocie


  - okres: 1957 - 1972
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - kreska przy krawędzi pierścienia na odwrocie


  - okres: 1960
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - sygnatura jubileuszowa - 250 lecie


  - okres: 1963 - 1973
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1963 - 1973
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1971 - 1981
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: od 1972
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: od 1972
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1972 - 1980
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - kreska przy krawędzi pierścienia na odwrocie


  - okres: 1980
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - kreska przy krawędzi pierścienia na odwrocie


  - okres: od 1980
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - kreska przy krawędzi pierścienia na odwrocie


  - okres: od 1980
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - 2 skrzyżowane kreski szlifowane
  wyroby do użytku wewnątrzzakładowego


  - okres: 1980 - 1986
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - 2 kreski szlifowane na niebieskiej linii - 2 gatunek


  - okres: 1980 - 1986
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - 3 kreski szlifowane na niebieskiej linii - 3 gatunek


  - okres: 1980 - 1986
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - 4 kreski szlifowane na niebieskiej linii - 4 gatunek


  - okres: 1980 - 1986
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - 5 kresek szlifowanych
  wyroby do użytku wewnątrzzakładowego


  - okres: 1982
  - sygnatura jubileuszowa - 300 lecie urodzin Böttgera


  - okres: 1989
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - sygnatura jubileuszowa - 250-lecie wzoru cebulowego


  - okres: od 1995
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1996
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - sygnatura jubileuszowa - 300 lecie urodzin J.G. Haroldta
  inicjały złote naszkliwnie


  - okres: 1997
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - sygnatura jubileuszowa - 275 lecie sygnatury
  liczba 275 złota naszkliwna


  - okres: 1999
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - sygnatura serii limitowanej
  liczba 1999 złota naszkliwna


  - okres: 2000
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - sygnatura serii limitowanej ZeitZeichen


  - okres: 2000
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - sygnatura serii limitowanej ZeitZeichen


  - okres: 2000
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - sygnatura serii limitowanej ZeitZeichen


  - okres: 2000
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - sygnatura serii limitowanej ZeitZeichen


  - okres: 2000
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - sygnatura serii limitowanej ZeitZeichen


  - okres: 2000
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - sygnatura serii limitowanej ZeitZeichen


  - okres: 2002
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - sygnatura serii limitowanej Paar-Weise
  cyfry złote naszkliwne


  - okres: 2004
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - sygnatura serii limitowanej Sinn Bilder
  liść złoty naszkliwny


  - okres: od 2005
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - sygnatura dla serii limitowanej (Limitierte Meisterwerke)
  litery LM - złote naszkliwne


  - okres: 2006
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - sygnatura jubileuszowa - 300-lecie urodzin J.J. Kaendlera
  inicjały JJK - złote naszkliwne


  - okres: 2010
  - kolor: niebieski
  - sygnatura jubileuszowa - 300-lecie


  - okres: 2010
  - kolor: złoty
  - sygnatura jubileuszowa - 300-lecie
 •  Datowniki


 • - okres: 1948 - 1953
  - wycisk
  - datowniki z lat 1948-1953


  - okres: 1954 - 1959
  - wycisk
  - datowniki z lat 1954-1959


  - okres: 1960 - 1965
  - wycisk
  - datowniki z lat 1960-1965


  - okres: 1966 - 1971
  - wycisk
  - datowniki z lat 1966-1971


  - okres: 1972 - 1977
  - wycisk
  - datowniki z lat 1972-1977


  - okres: 1978 - 1983
  - wycisk
  - datowniki z lat 1978-1983


  - okres: 1984 - 1989
  - wycisk
  - datowniki z lat 1984-1989


  - okres: 1990 - 1995
  - wycisk
  - datowniki z lat 1990-1995


  - okres: 1996 - 2001
  - wycisk
  - datowniki z lat 1996-2001


  - okres: 2002 - 2007
  - wycisk
  - datowniki z lat 2002-2007
 •  Arite Porzellan GmbH (1993 - 2002)
 •  -     Neue Private Porzellan Gesellschaft (2002 - )
 •  Sygnatury


 • - okres: 1993 - 1998


  - okres: 1998 - 2002


  - okres: 2002
 •  Keramische Werkstätte Arthur Rohleder (1924 - 1960) - malarnia porcelany
 •  -     Porzellanmalerei Gottfried Rohleder (1960 - 1991)
 •  Sygnatury


 • - okres: 1924 - 1960
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: 1924 - 1960
  - kolor: czarny / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: 1960 - 1991
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: 1960 - 1991
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji
 •  Porzellanfabrik Ernst Teichert (1884 - 1945)
 •  Sygnatury


 • - okres: ca. 1925
  - kolor: niebieski / podszkliwna
  - litery BB - wycisk


  - okres: ca. 1884 - ca. 1885
  - wycisk


  - okres: 1884 - 1888
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1885


  - okres: ca. 1885
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: ca. 1885
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1885 - 1888
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1885 - 1888
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: od 1888
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: od 1889
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: od 1889
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1889 - ca. 1923
  - kolor: niebieski / podszkliwna
 •  Carl Teichert ( 1863 - 1872 )
 •  -     Meißner Ofen- und Porzellanfabrik AG, vorm. C. Teichert (1872 - 1945)
 •  -     Bernard Bloch & Co. (1899 - 1921)
 •  -     VEB Meißner Ofen- und Wandplattenfabrik (1948 - 1951)
 •  -     VEB Plattenwerke Meißen / VEB Plattenwerke Maz Dietel (1951 - 1990 )
 •  -     Meissen Keramik GmbH (1990 - )
 •  Sygnatury


 • - okres: ca. 1872 - 1882
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1882 - 1929
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1882 - 1929
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1918 - 1939
  - kolor: niebieski / podszkliwna


  - okres: 1923 - 1925


  - okres: 1923 - 1925
  - kolor: zielony


  - okres: 1923 - 1929
  - kolor: zielony


  - okres: 1929
  - kolor: zielony


  - okres: 1929
  - kolor: zielony
 •  Meißner Porzellanmalerei (1928 - 1939) - F. Schulze / A. Pöhlamann
 •  -     
 •  -     Arthur Pöhlmann (1939 - 1958) - malarnia porcelany
 •  -     
 •  -     Fritz Schulze (1939 - 1958) - malarnia porcelany
 •  -     
 •  -     Meißner Porzellanmalerei PGH (1958 - 1990)
 •  -     Meißner Porzellanmalerei GmbH (1990 - 1991)
 •  -     MPM Saxonia Kunsthandwerkliche Porzellanmalerei (1991-1998)
 •  -     Manufaktur für Porzellanmalerei und künstlerische Dekorgestaltung (1998 - )
 •  Sygnatury Meißner Porzellanmalerei


 • - okres: 1928 - 1939
  - naszkliwna
  - sygnatura dekoracji
 •  Sygnatury Arthur Pöhlmann


 • - okres: 1939 - 1945
  - naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: ca. 1945 - 1950
  - naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: 1945 - 1958
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: 1945 - 1958
  - kolor: czerwony / naszkliwna
  - sygnatura dekoracji
 •  Sygnatury Fritz Schulze


 • - okres: 1945 - 1958
  - naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: 1945 - 1959
  - naszkliwna
  - sygnatura dekoracji
 •  Sygnatury Meißner Porzellanmalerei PGH


 • - okres: 1958 - 1962
  - naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: 1962 - 1990
  - naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: 1970 - 1990
  - naszkliwna
  - sygnatura dekoracji
 •  Sygnatury MPM Saxonia Kunsthandwerkliche Porzellanmalerei


 • - okres: 1990
  - naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: 1993 - 1998
  - naszkliwna
  - sygnatura dekoracji


  - okres: 1994
  - naszkliwna
  - sygnatura dekoracji
 •  Schleich L. (1886 - ca. 1908)
 •  Sygnatury


 • - okres: 1887 - 1908

   
  Jeśli korzystasz z naszej bazy sygnatur, jesteś zadowolony z zasobów serwisu i zależy Ci na jego dalszym rozwoju, możesz wesprzeć nasze działania dokonując wpłaty dowolnej kwoty.
  All Rights Reserved - © porcelainzone.com
  REGULAMIN   -   POLITYKA PRYWATNOŚCI  -   Strona wygenerowana w 1.348 sek.